CZYM JEST SPÓŁKA HOLDINGOWA

DLACZEGO POWINIENEŚ ROZWAŻYĆ POSIADANIE SPÓŁKI HOLDINGOWEJ W DANII?

Spółka holdingowa to rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada głównie udziały w innych spółkach. Te spółki, które są w posiadaniu spółki holdingowej, nazywane są spółkami operacyjnymi. Konstrukcja takiej spółki zwykle przyjmuje formę np. ApS lub A/S. Spółka jednoosobowa nie może być uważana za spółkę holdingową. Firma holdingowa zwykle nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT i jej głównym celem jest zarządzanie udziałami w innych firmach. Liczba udziałów w innych spółkach, które posiada spółka holdingowa, nie ma znaczenia dla jej kwalifikacji jako holdingowej, ale wpływa na różnice w przepisach podatkowych. Przewaga posiadania struktury holdingowej dotyczy głównie niższego opodatkowania dywidend i zysków ze sprzedaży akcji, a także możliwości przenoszenia deficytu z jednej spółki na drugą w ramach wspólnego systemu podatkowego. Dodatkowo umożliwia przenoszenie zysków jako dywidendy, co jest korzystne dla ochrony zysków przed procesami sądowymi lub innymi roszczeniami.

CZY W NAZWIE FIRMY TRZEBA UMIEŚCIĆ SŁOWO „HOLDING”?

Nazwa firmy nie jest decydująca w określeniu, czy dana firma jest spółką holdingową. Wartość firmy zależy od jej zakresu działań, a nie od nazwy.

JAKI RODZAJ DOCHODU BĘDZIE MIAŁA SPÓŁKA HOLDINGOWA?

Jeden z rodzajów dochodów dla spółki holdingowej to dochód z dywidend otrzymywanych od spółek operacyjnych, czyli firm posiadanych przez spółkę holdingową. Drugim rodzajem dochodu jest dochód z zysków uzyskanych przez spółkę holdingową z dystrybucji swoich udziałów w innych spółkach.

JAKI RODZAJ KOSZTÓW BĘDZIE PONOSIŁA FIRMA?

Zwykle koszty ponoszone przez spółkę holdingową obejmują wydatki związane z usługami księgowymi oraz bankowymi. Jednakże, mogą również wystąpić koszty związane ze stratami poniesionymi na akcjach, które tracą na wartości, a także związane ze sprzedażą akcji.

ILE PODATKU PŁACI SIĘ OD ZYSKÓW?

 • Holding w Danii płaci 22% podatku dochodowego od firmy, jak każda inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Zyski ze sprzedaży udziałów w innych spółkach zazwyczaj będą zwolnione z podatku.

CZYM SĄ AKCJE PORTFELOWE?

 • Jeśli firma posiada mniej niż 10% innej firmy, akcje które posiada nazywamy akcjami portfelowymi.
 • W przypadku udziałów portfelowych związanych ze spółkami prywatnymi obowiązują specjalne przepisy podatkowe.
 • Generalnie 70% dywidend jest opodatkowane, ale zyski ze sprzedaży akcji są wolne od podatku.

ILE PODATKU PŁACI SIĘ OD DYWIDEND OTRZYMANYCH OD SPÓŁEK OPERACYJNYCH?

 • W przypadku posiadania 10% lub więcej udziałów w firmie prywatnej – 0%
 • Posiadanie mniej niż 10% udziałów w spółce prywatnej (akcje portfela) – 15,4% (tylko 70% dywidendy jest opodatkowane w skali 22%)
 • W przypadku posiadania 10% lub więcej akcji spółki publicznej – 22%
 • Posiadanie mniej niż 10% akcji spółki publicznej (akcje z portfela publicznego) – 2%

ILE PODATKU PŁACI SIĘ PRZY SPRZEDAŻY AKCJI Z ZYSKIEM?

 • W przypadku posiadania 10% lub więcej udziałów w firmie prywatnej – 0%
 • Posiadanie mniej niż 10% udziałów w spółce prywatnej (akcje portfela) – 0%
 • W przypadku posiadania 10% lub więcej akcji spółki publicznej – 22%
 • Posiadanie mniej niż 10% akcji spółki publicznej (akcje z portfela publicznego) – 22%

CZY MOŻNA ODLICZYĆ STRATY PRZY SPRZEDAŻY AKCJI?

 • W przypadku posiadania 10% lub więcej udziałów w firmie prywatnej – Nie
 • Posiadanie mniej niż 10% udziałów w spółce prywatnej (akcje portfela) – Nie
 • W przypadku posiadania 10% lub więcej akcji spółki publicznej – Tak
 • Posiadanie mniej niż 10% akcji spółki publicznej (akcje z portfela publicznego) – Tak

CENA ZAKUPU LUB WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA

W raporcie rocznym, spółka holdingowa może przedstawić wartość akcji niepublicznych, które nabyła jako rzeczywistą cenę zakupu lub jako wartość wewnętrzną. Jeśli zastosowana zostanie metoda wartości wewnętrznej, wartość akcji będzie korygowana każdego roku w celu dopasowania do wartości przedstawionej w raporcie rocznym spółki operacyjnej. W przypadku wzrostu wartości akcji, dochód zostanie ujawniony w raporcie rocznym, nawet jeśli akcje nie zostały jeszcze sprzedane. Jeśli zdecydujesz się na ukazanie wartości w cenie zakupu, zysk zostanie ujawniony po sprzedaży akcji lub po otrzymaniu dywidendy.

WSPÓLNE OPODATKOWANIE

Jeśli Twoja firma jest właścicielem ponad 50% innej firmy w Danii, stanie się administratorem wspólnego systemu podatkowego między spółką holdingową a drugą firmą. Wspólne opodatkowanie jest obowiązkowe, gdy obie firmy znajdują się w Danii i zostaną zarejestrowane w SKAT Erhverv w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia wspólnego opodatkowania. Często można zdecydować się na korzystanie ze wspólnego systemu podatkowego, nawet jeśli firmy znajdują się w różnych krajach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZY WSPÓLNYM OPODATKOWANIU

Gdy dwie lub więcej spółek ma wspólne opodatkowanie, część odpowiedzialności w spółkach operacyjnych jest dzielona ze spółką holdingową. Odpowiedzialność jest również dzielona z innymi spółkami operacyjnymi, które także są opodatkowane wspólnie ze spółką holdingową. Odpowiedzialność może być w pełni podzielona, jeśli spółka jest w 100% własnością spółki holdingowej lub częściowo podzielona, ​​jeśli spółka jest częściowo własnością spółki holdingowej.

CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SWOJĄ SPÓŁKĘ HOLDINGOWĄ ZA POMOCĄ TYCH SAMYCH 40.000 DKK, KTÓRE ZOSTAŁY UŻYTE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI MOJEJ SPÓŁKI OPERACYJNEJ?

Możliwe jest zarejestrowanie obu firm jednocześnie, nazywane to „kapitałem obrotowym”.

CZY MOGĘ UTWORZYĆ SPÓŁKĘ HOLDINGOWĄ PO ZAŁOŻENIU MOJEJ SPÓŁKI OPERACYJNEJ?

Możliwe jest również utworzenie spółki holdingowej po utworzeniu spółki operacyjnej, jednak jest to dość skomplikowane. Konieczne jest wzięcie pod uwagę konsekwencji podatkowych przed przeniesieniem osobistych udziałów w spółce operacyjnej do spółki holdingowej.

JAK WYPŁACIĆ AKCJONARIUSZOWI DYWIDENDĘ?

Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariusza odbywa się na corocznym walnym zgromadzeniu lub na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

CZY SPÓŁKA HOLDINGOWA MOŻE MIEĆ INNY ROK PODATKOWY NIŻ SPÓŁKA OPERACYJNA?

Jeśli firmy są wspólnie opodatkowane, zawsze muszą korzystać z tego samego roku podatkowego. Zwykle to spółka operacyjna będzie musiała dostosować swój rok podatkowy do roku podatkowego spółki holdingowej.