Czym jest RODO w Danii?

RODO to prawo Unii Europejskiej, które wymaga od firm działających w Unii Europejskiej uzasadnienia, w jaki sposób niektóre dane są gromadzone i wykorzystywane. Nieprzestrzeganie RODO może poważnie wpłynąć na biznes, ponieważ grozi to grzywnami, a w niektórych przypadkach nawet karami pozbawienia wolności. Skrót RODO oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. RODO podlegają zwykle takie dane osobowe jak numery ubezpieczenia społecznego, daty urodzenia i większość innych informacji umożliwiających identyfikację. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również RODO, weszło w życie 25 maja 2018 r.

RODO nie dotyczy tylko firm działających w krajach UE, obejmuje ono również kraje spoza UE, których klienci lub potencjalni klienci mieszkają w krajach UE. RODO zostało uchwalone, aby pomóc chronić konsumentów przed nielegalnymi praktykami gromadzenia danych. Poprzednie przepisy dotyczące gromadzenia danych zostały uchwalone przed rozpowszechnieniem się Internetu, dlatego też uchwalenie RODO ma na celu aktualizację i rozszerzenie tych zabezpieczeń w nowej erze dużych zbiorów danych i procedur ich gromadzenia. RODO dotyczy przede wszystkim „danych osobowych” konsumenta, ale przedsiębiorca posiadający klientów z UE lub prowadzący własną działalność gospodarczą na terenie UE, powinien również wziąć inne ważne czynniki pod uwagę.

Ogólne punkty, które zawiera RODO to:
1. W jaki sposób firmy mogą wykorzystywać dane osób.
2. Jak firmy zbierają i wykorzystują dane umożliwiające identyfikację.
3. W jaki sposób firmy uzasadniają wykorzystywanie tego typu danych.

Dane osobowe podlegające RODO oznaczają wszelkie informacje dotyczące lub mogące służyć do identyfikacji osoby fizycznej, zwanej inaczej „osobą, której dane dotyczą”. Najczęstsze przykłady danych RODO to: numer PESEL, dane dot. zdrowia, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, lokalizacja i adres IP.

Zgodnie z RODO firmy muszą stosować bardziej rygorystyczne zasady gromadzenia danych konsumentów i tego, co z nimi robią. Firma musi zbierać dane za pomocą środków „opt-in”, które umożliwiają konsumentowi wybór, czy chce podać swoje informacje czy nie. Środki te zwykle obejmują dodawanie zastrzeżeń dotyczących RODO podczas zbierania danych. Firmy muszą również wdrożyć zasady gromadzenia danych, które zapewniają, że przetwarzanie danych konsumentów jest ograniczone do tego, co jest konieczne, i przechowują dane tylko tak długo, dopóki spełniają swój cel. Z uwagi na RODO wiele firm decyduje się na zamaskowanie swoich danych poprzez:
1. Pseudonimizacja danych – proces ten również maskuje dane poprzez zastąpienie danych identyfikujących sztucznymi identyfikatorami, ale jego użycie jest ograniczone w porównaniu z szyfrowaniem danych.
2. Szyfrowanie danych — ten proces zaciemnia informacje, zastępując identyfikatory czymś innym. Dane są wtedy dostępne tylko dla „zatwierdzonych użytkowników”, którzy mogą zobaczyć pełny zestaw danych.

Niektóre niezbyt rozpoznawalne zbiory danych są również uwzględnione w RODO, ponieważ mogą służyć do identyfikacji osoby. Te stosunkowo rzadkie punkty danych obejmują informacje, które są zwykle uważane za prywatne i subiektywne, takie jak: religia, dane genetyczne, pochodzenie etniczne bądź rasowe, waga, opinie polityczne, kolor oczu, inne cechy charakteru, przynależność do związków zawodowych.

Zgodnie z przepisami RODO mogą wystąpić sytuacje, w których żądane dane nie podlegają RODO, ponieważ mogą nie być unikalne dla danej osoby. Na przykład czyjeś nazwisko nie zawsze może być danymi osobowymi, ponieważ wiele osób ma to samo nazwisko. Jednak w przypadku, gdy nazwisko osoby jest połączone z innymi danymi, takimi jak zatrudnienie, numer telefonu lub stały adres, podlega to bezpośrednio RODO. Do zespołu ds. zgodności w firmie należy określenie kontekstu, w jakim zbierane są dane.