Czy warto fakturować w Danii usługi konsultingowe poprzez LTD (ApS)?

W Danii przedsiębiorcy dosyć często decydują się na zarejestrowanie LTD (ApS), ponieważ ta forma prawna działalności gospodarczej jest dla nich korzystna pod wieloma względami. Jednym z powodów takiego wyboru może być dogodne opodatkowanie(22-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych jest bardziej korzystny niż podatek od osób fizycznych, szczególnie przy wysokich zarobkach), a innym – ograniczona odpowiedzialność. Jednak nie zawsze warto fakturować usługi konsultingowe poprzez LTD, gdyż w Danii samo wystawienie faktury za pośrednictwem firmy LTD za usługi konsultingowe nie musi oznaczać, że spółka osiągnęła przychód, to jest wyłącznie jej dochód, który podlega opodatkowaniu, jeśli przedsiębiorca nie zostanie uznany za pracownika swojego klienta. W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzyma od LTD wypłatę lub gdy jego firma LTD wystawi fakturę za usługę konsultingową, lub gdy klient opłaci usługi konsultingowe dla LTD, przedsiębiorca może zostać opodatkowany podwójnie bądź potrójnie.

Warto sobie zadać pytanie, kto jest beneficjentem – LTD czy przedsiębiorca. W przypadku, gdy wykonywana przez przedsiębiorcę praca ma cechy zwykłego zatrudnienia, to właśnie sam przedsiębiorca, a nie LTD, dostaje zapłatę – a wg prawa dzieje się tak, jeśli:
1. Przedsiębiorca ma wyłącznie jednego klienta bądź jednego głównego klienta.
2. Termin zawartej między przedsiębiorcą a klientem umowy nie jest określony.
3. Klient nadzoruje pracę wykonywana przez przedsiębiorcę i wydaje polecenia, tak jak w przypadku zatrudnienia.
4. Przedsiębiorca ma prawo m.in. do ubezpieczenia pracowniczego czy urlopu do urlopu.
5. Klient ustala godziny pracy przedsiębiorcy.
6. Zawarta między klientem a przedsiębiorcą umowa zawiera okres wypowiedzenia.
7. Przedsiębiorca dostaje wypłatę (co miesiąc, co tydzień czy też za godzinę).
8. Wszelkie koszty związane z wykonywaną pracą są po stronie klienta.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zostanie uznany za beneficjenta, LTD będzie musiało zmniejszyć swój dochód o zafakturowaną kwotę, po czym będzie opodatkowane od otrzymanej od klienta całej sumy. LTD może też potrącić całe wynagrodzenie, które przedsiębiorca otrzymał już jako koszt. Przedsiębiorca, który jest dyrektorem lub udziałowcem spółki, mógłby już wcześniej dostać część bądź całość wynagrodzenia w LTD, a wtedy zapłaciłby już od tej sumy podatek dochodowy od osób fizycznych, a co za tym idzie, podatek zostałby w takim wypadku opłacony dwukrotnie, mimo sporządzenia korekty dla LTD. Następnie podatek VAT od LTD byłby dodawany osobistych dochodów przedsiębiorcy i opodatkowany ponownie (w takim wypadku podatek zostałby zapłacony po raz trzeci, co zwiększyłoby całkowity podatek nawet do ponad stu procent, bez możliwości zrobienia korekty).

Jeśli przedsiębiorca nie ma pewności, czy może zostać uznany za pracownika, nie powinien wystawiać faktur za pośrednictwem LTD. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się wystawić fakturę za pośrednictwem swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, mimo że wg prawa jest uznany za pracownika, to w dalszym ciągu będzie płacił wyższe podatki, jednak nie aż tak wysokie jak w przypadku LTD.