CZY WARTO FAKTUROWAĆ W DANII USŁUGI KONSULTINGOWE POPRZEZ LTD (APS)?

W Danii przedsiębiorcy często decydują się na rejestrację LTD (ApS), ponieważ ta forma prawna działalności gospodarczej ma wiele korzyści. Jednym z powodów dla takiego wyboru może być korzystne opodatkowanie, ponieważ 22-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych jest bardziej korzystny niż podatek od osób fizycznych, szczególnie przy wysokich zarobkach. Inną korzyścią jest ograniczona odpowiedzialność.

Jednakże, w przypadku fakturowania usług konsultingowych poprzez LTD, nie zawsze jest to korzystne, ponieważ samo wystawienie faktury przez firmę LTD za usługi konsultingowe w Danii nie oznacza, że spółka osiągnęła przychód. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie będzie opodatkowany, chyba że zostanie uznany za pracownika swojego klienta.

Istnieje także ryzyko podwójnego lub potrójnego opodatkowania, jeśli przedsiębiorca otrzyma wypłatę od LTD lub jeśli firma LTD wystawi fakturę za usługę konsultingową lub jeśli klient opłaci usługi konsultingowe dla LTD. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy prawnej warto dokładnie przeanalizować potencjalne konsekwencje podatkowe.

Warto sobie zadać pytanie, kto jest beneficjentem – LTD czy przedsiębiorca. W przypadku, gdy wykonywana przez przedsiębiorcę praca ma cechy zwykłego zatrudnienia, to właśnie sam przedsiębiorca, a nie LTD, dostaje zapłatę – a wg prawa dzieje się tak, jeśli:

  1. Przedsiębiorca posiada tylko jednego klienta lub jednego głównego klienta.
  2. Nie ma określonego terminu umowy między przedsiębiorcą a klientem.
  3. Klient kontroluje pracę wykonywaną przez przedsiębiorcę i wydaje polecenia, podobnie jak w przypadku zatrudnienia.
  4. Przedsiębiorca ma prawo do różnych świadczeń, takich jak ubezpieczenie pracownicze czy urlop.
  5. Klient określa godziny pracy przedsiębiorcy.
  6. Umowa między klientem a przedsiębiorcą zawiera okres wypowiedzenia.
  7. Przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie, np. co miesiąc, co tydzień lub za godzinę.
  8. Wszelkie koszty związane z pracą są ponoszone przez klienta.

Ten tekst mówi o ryzyku podwójnego lub potrójnego opodatkowania dla przedsiębiorców korzystających z formy spółki LTD w Danii. Przedsiębiorcy mogą być uznani za beneficjentów i muszą wtedy zapłacić podatek dochodowy od całej sumy zafakturowanej przez spółkę LTD. LTD może także potrącić wynagrodzenie przedsiębiorcy jako koszt. Następnie, podatek VAT od LTD byłby dodawany do osobistych dochodów przedsiębiorcy i opodatkowany ponownie. W takim przypadku podatek byłby zapłacony po raz trzeci, co zwiększyłoby całkowity podatek nawet do ponad stu procent.

Jeśli przedsiębiorca nie jest pewny, czy może zostać uznany za pracownika, nie powinien wystawiać faktur za pośrednictwem LTD. W takim przypadku podatki będą wyższe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie aż tak wysokie jak w przypadku LTD.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0