CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA SPRZEDAŻY W DANII?

Sprzedając produkt lub usługę klientowi, zawsze musisz wydać:

 • zwykłą fakturę sprzedaży,
 • uproszczoną fakturę sprzedaży,

NORMALNA FAKTURA SPRZEDAŻY

Występują trzy sytuacje, w których powinieneś wystawić normalną fakturę sprzedaży:

1. Jeśli Twoim klientem jest firma zarejestrowana jako podatnik VAT w Danii i jej sprzedaż wynosi co najmniej 3000 DKK z VAT.
2. Jeśli klientem jest firma zarejestrowana jako podatnik VAT i prosi o fakturę, musisz wystawić normalną fakturę sprzedaży, nawet jeśli wartość sprzedaży z VAT wynosiła mniej niż 3 000 DKK.
3. Jeśli Twoim klientem jest konsument prywatny, a wartość sprzedaży z VAT wynosi co najmniej 5000 DKK.

Normalna faktura sprzedaży zawiera:

 • nazwę firmy sprzedającego, adres i CVR,
 • nazwę i adres firmy kupującego,
 • numer faktury,
 • data wystawienia faktury,
 • data dostawy (jeśli jest inna niż data wystawienia faktury),
 • opis produktu lub usługi,
 • cena za sztukę/jednostkę bez VAT,
 • wszelkie udzielone rabaty,
 • cena całkowita bez VAT,
 • zastosowana stawka VAT (np. 25%),
 • kwota VAT,
 • cena całkowita z VAT.

Sprzedaż do firm znajdujących się w krajach UE

Firmy w UE muszą zawsze otrzymać zwykłą fakturę sprzedaży. Jeśli Twoim klientem jest firma z siedzibą w kraju UE i zarejestrowana jako płatnik VAT, na fakturze musisz podać również numer VAT klienta. Jeśli sprzedajesz bez podatku VAT, korzystając z unijnych zasad odwrotnego obciążenia, musisz umieścić na fakturze informację o tym, np. poprzez prosty tekst „odwrotne obciążenie”.

Codziennie musisz deklarować sprzedaż do UE w SKAT Erhverv, a termin na to upływa 25 dnia następnego miesiąca. Warto pamiętać, że Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy numer VAT podany przez Twojego klienta jest ważny. Jeśli nie zweryfikujesz numeru VAT, jesteś zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Sprzedaż konsumentom prywatnym z UE

Należy zawsze wystawiać zwykłą fakturę sprzedaży dla konsumentów prywatnych, którzy są obywatelami UE. Warto pamiętać o specjalnych zasadach „Moms One Stop Shop”, które zostały wprowadzone od 1 lipca 2021 roku i są obowiązujące.

UPROSZCZONA FAKTURA SPRZEDAŻY

Uproszczona faktura sprzedaży może być wystawiona w następujących sytuacjach:
1. Jeśli Twoimi klientami są osoby z Danii i wartość sprzedaży z VAT wynosi mniej niż 3000 DKK.
2. Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi klientom indywidualnym, a łączna wartość sprzedaży z VAT nie przekracza 5 000 DKK.

Uproszczona faktura sprzedaży zawiera:

 • nazwę firmy sprzedającego, adres i CVR,
 • numer faktury,
 • datę wystawienia faktury,
 • opis tego co sprzedałeś (co, ile sztuk),
 • cena całkowita bez VAT,
 • kwota VAT,
 • zastosowana stawka VAT (np. 25%),
 • cena całkowita z VAT.

PARAGON FISKALNY

Jeśli sprzedajesz głównie klientom indywidualnym i korzystasz z punktu sprzedaży, który pozwala na drukowanie paragonów, masz możliwość wydruku paragonu zamiast wystawienia faktury uproszczonej.