Co należy zrobić, aby odliczyć domowe biuro od podatku dochodowego od osób fizycznych w Danii?

Co należy zrobić, aby odliczyć domowe biuro od podatku dochodowego od osób fizycznych w Danii? Przede wszystkim należy zmienić wygląd pokoju wykorzystywanego jako biuro domowe, na przykład poprzez wstawienie sprzętu, który jest używany tylko w celach firmowych, oraz użytkować biuro przez określony czas każdego dnia(ok. pięć do ośmiu godzin), jednak w Danii nie ma konkretnych wytycznych ani co do czasu, ani co do zmian, które należy wprowadzić, dlatego też przedsiębiorca jest zdany na interpretację inspektora podatkowego.

W przypadku, gdy biuro znajduje się w lokalu wynajmowanym, inspektor obliczy, jaka część powierzchni wynajmowanego domu bądź mieszkania jest wykorzystywana pod firmę. Opłaty za media również można odliczyć od podatku, np. jeśli wynajmowane mieszkanie ma 100m2, a biuro zajmuje powierzchnię 20m2, to oznacza, że przedsiębiorca wykorzystuje 20% powierzchni najmu pod firmę, wtedy może odliczyć 20% podatku i 20% podatku VAT. Od podatku można odliczyć też wodę wykorzystywaną na cele firmowe, odejmując od całkowitego kosztu wody procent, w tym przykładzie 20%, biura domowego.

Natomiast w przypadku, gdy właściciel firmy posiada nieruchomość w Danii, na którą wziął kredyt hipoteczny, od którego płaci odsetki do banku, to nie może odliczyć kosztów związanych z samym kredytem hipotecznym, nie może też dokonywać żadnych odliczeń za swoje biuro domowe, gdyż kredyt hipoteczny i odsetki są traktowane jako prywatny koszt, a odsetki od kredytu hipotecznego są odliczane od podatku osobistego. Przedsiębiorca, który wykorzystuje 10-24% swojej nieruchomości jako biuro domowe, może odliczyć tylko tę część podatku od nieruchomości jako odliczenie od zysków kapitałowych. Odliczenie to nie jest uwzględniane w dochodach osobistych ani w dochodach jego działalności gospodarczej,tylko jako odliczenie od zysku kapitałowego, które w zeznaniu podatkowym ma oddzielne pole.Przedsiębiorca, który robi odliczenie od zysku kapitałowego, otrzyma tylko jedną trzecia odliczenia, a nie sto procent. Ponadto należy również opłacić, każdego roku w dwóch ratach, podatek od nieruchomości (Ejendomsskat). Przedsiębiorcy, który wykorzystuje minimum 25% nieruchomości pod biuro domowe, ma prawo odliczyć podatek od nieruchomości, który opłacił jako koszt firmowy, natomiast nie przysługuje mu odliczenie w przypadku, gdy wykorzystuje pod firmę poniżej 10% swojej nieruchomości.

Duński podatek od wartości nieruchomości – Ejendomsværdiskat, jest wliczony w regularny podatek dochodowy. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć część podatku od wartości nieruchomości, jeśli posiada biuro w domu, również w przypadku, gdy użytkuje tylko 5% z nieruchomości pod to biuro. Aby automatycznie otrzymać takie odliczenie, należy zapisać czas użytkowania i procent użytkowanej nieruchomości pod biuro swojego domu na zeznaniu podatkowym (jeśli osoba jest tylko w 50-procentach właścicielem domu, to współmałżonkowi również przysługuje odliczenie).

Ponadto, gdy właściciel wykorzystuje pod biuro domowe powyżej 10% swojej nieruchomości, może skorzystać z częściowego odliczenie kosztów jej utrzymania. Może też odliczyć część poniesionych kosztów za media – przy wykorzystywaniu minimum 25% nieruchomości pod biuro domowe (niestety nowych instalacji nie można odliczyć). Jeśli chodzi o wodę, to biuro domowe powinno zajmować minimum 10% domu, i trzeba udowodnić, że woda jest wykorzystywana w celach firmowych.Można również otrzymać częściowe odliczenie VAT, a z każdego metra sześciennego zużytej wody można odliczyć na deklaracji podatkowej VAT wyznaczoną sumę (stawka na rok 2020 to 6,18 DKK/metr sześcienny wody). Co do energii elektrycznej SKAT z reguły akceptuje częściowe odliczenie.