CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ODLICZYĆ DOMOWE BIURO OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W DANII?

Aby odliczyć domowe biuro od podatku dochodowego od osób fizycznych w Danii, należy przeprowadzić kilka działań. Po pierwsze, trzeba zmienić wygląd pokoju, który będzie wykorzystywany jako biuro domowe, np. poprzez dodanie sprzętu używanego tylko w celach firmowych oraz korzystać z biura przez określony czas każdego dnia (ok. pięć do ośmiu godzin). Jednakże, w Danii nie ma konkretnych wytycznych co do czasu i zmian, które należy wprowadzić, dlatego przedsiębiorca musi polegać na interpretacji inspektora podatkowego.

Jeśli biuro znajduje się w lokalu wynajmowanym, inspektor obliczy, jaka część powierzchni wynajmowanego domu bądź mieszkania jest wykorzystywana pod firmę. Opłaty za media, takie jak np. woda, również można odliczyć od podatku, np. jeśli wynajmowane mieszkanie ma 100m2, a biuro zajmuje powierzchnię 20m2, to oznacza, że przedsiębiorca wykorzystuje 20% powierzchni najmu pod firmę, a więc może odliczyć 20% podatku oraz 20% podatku VAT. Wodę wykorzystywaną na cele firmowe także można odliczyć od podatku, odejmując od całkowitego kosztu wody procent wykorzystania na cele firmowe – w tym przypadku 20% powierzchni biura domowego.

Jeśli przedsiębiorca posiada nieruchomość w Danii, na którą wziął kredyt hipoteczny i płaci odsetki do banku, to nie może odliczyć kosztów związanych z samym kredytem hipotecznym ani dokonywać żadnych odliczeń za biuro domowe. Kredyt hipoteczny i odsetki są traktowane jako prywatny koszt, a odsetki od kredytu hipotecznego są odliczane od podatku osobistego.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z 10-24% swojej nieruchomości jako biuro domowe, może odliczyć tylko tę część podatku od nieruchomości jako odliczenie od zysków kapitałowych. Odliczenie to nie jest uwzględniane w dochodach osobistych ani w dochodach działalności gospodarczej, ale jest odliczane od zysku kapitałowego w oddzielnym polu w zeznaniu podatkowym. Jednak przedsiębiorca otrzyma tylko jedną trzecią odliczenia, a nie pełną kwotę. Przedsiębiorcy muszą również opłacić podatek od nieruchomości (Ejendomsskat) co roku w dwóch ratach.

Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje minimum 25% nieruchomości pod biuro domowe, ma prawo odliczyć podatek od nieruchomości, który zapłacił jako koszt firmowy. Jednak nie przysługuje mu odliczenie w przypadku, gdy wykorzystuje pod firmę poniżej 10% swojej nieruchomości.

Jeśli przedsiębiorca ma biuro w domu, może odliczyć część podatku od wartości nieruchomości (Ejendomsværdiskat), nawet jeśli użytkuje tylko 5% nieruchomości pod to biuro. Aby otrzymać takie odliczenie, należy zapisać czas użytkowania i procent użytkowanej nieruchomości pod biuro na zeznaniu podatkowym. Jeśli osoba jest tylko w 50-procentach właścicielem domu, to współmałżonkowi również przysługuje odliczenie. Dodatkowo, podatek od wartości nieruchomości jest wliczony w regularny podatek dochodowy.

Właściciel nieruchomości, który wykorzystuje powyżej 10% swojej nieruchomości jako biuro domowe, może skorzystać z częściowego odliczenia kosztów jej utrzymania. Jeśli wykorzystuje minimum 25% nieruchomości pod biuro domowe, może również odliczyć część kosztów poniesionych za media, ale nie może odliczyć kosztów nowych instalacji. Jeśli chodzi o wodę, biuro domowe powinno zajmować minimum 10% domu, a przedsiębiorca musi udowodnić, że woda jest wykorzystywana w celach firmowych.

Możliwe jest również otrzymanie częściowego odliczenia VAT, a z każdego metra sześciennego zużytej wody można odliczyć na deklaracji podatkowej VAT wyznaczoną sumę (według stawki ustalonej na rok 2020, wynoszącej 6,18 DKK/metr sześcienny wody). Co do energii elektrycznej, urząd podatkowy z reguły akceptuje częściowe odliczenie.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0