CO MOŻNA ODLICZYĆ, POSIADAJĄC W FIRMIE SAMOCHÓD DOSTAWCZY W DANII?

Przedsiębiorcy w Danii posiadający samochód dostawczy mogą odliczyć koszty w zależności od tego, czy samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych, czy tylko firmowych, czy podlega leasingowi, czy został zakupiony, oraz czy służy tylko do transportu towarów dla firmy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca używa samochodu dostawczego zarówno prywatnie, jak i służbowo, nie ma prawa do odliczenia VAT-u od zakupu, ponieważ użytkowanie pojazdu do celów prywatnych uniemożliwia odliczenie podatku. Jeśli samochód dostawczy został zakupiony tylko do celów firmowych lub zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to pełna kwota zakupu pojazdu zostanie uznana jako aktywo, a od tej kwoty naliczane jest odliczenie podatku. Jeśli samochód dostawczy został zakupiony wyłącznie do celów firmowych, przedsiębiorca może odliczyć 25% wartości pojazdu jako koszt w trakcie sporządzania raportu rocznego, zaczynając od pierwszego roku, w którym odliczenie podatku jest amortyzowane 25% sumy zakupu, drugiego roku 25% pozostałej kwoty po amortyzacji w pierwszym roku, trzeciego roku 25% pozostałej kwoty po amortyzacji w drugim roku itd., aż do pełnej amortyzacji wartości pojazdu.

Tekst mówi o tym, że w przypadku zakupu samochodu dostawczego, który jest wykorzystywany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, przedsiębiorca może odliczyć 25% wartości samochodu jako koszt amortyzacji. Następnie, częściowe odliczenie podatku zostanie naliczone w zależności od tego, jak często samochód dostawczy jest wykorzystywany służbowo. Na przykład, w przypadku gdy samochód dostawczy jest wykorzystywany prywatnie w 50%, przedsiębiorca może odliczyć 25% wartości pojazdu jako koszt amortyzacji, a 50% tej kwoty zostanie odliczone od podatku od wartości pojazdu.

W przypadku zakupu samochodu dostawczego, który jest wykorzystywany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, przedsiębiorca może odliczyć 25% wartości samochodu jako koszt amortyzacji. Następnie, częściowe odliczenie podatku zostanie naliczone w zależności od tego, jak często samochód dostawczy jest wykorzystywany służbowo. Na przykład, w przypadku gdy samochód dostawczy jest wykorzystywany prywatnie w 50%, przedsiębiorca może odliczyć 25% wartości pojazdu jako koszt amortyzacji, a 50% tej kwoty zostanie odliczone od podatku od wartości pojazdu.

W przypadku zakupu samochodu dostawczego, który jest wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych, przedsiębiorca musi naliczyć amortyzację w wysokości 25% wartości samochodu, a następnie odliczyć część podatku w zależności od tego, jak często samochód jest używany do celów firmowych. Faktura bez podatku VAT wystawiana jest zazwyczaj przy zakupie używanego samochodu dostawczego od osoby prywatnej, w takim wypadku nie ma możliwości odliczenia podatku. Natomiast faktura z podatkiem VAT wystawiana jest przy zakupie nowego samochodu dostawczego, co daje możliwość odliczenia tego podatku w całości, jeśli samochód jest wykorzystywany wyłącznie w firmie. Przy sprzedaży samochodu dostawczego, który jest używany zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, nie trzeba doliczać podatku VAT, gdyż podczas zakupu też nie był doliczony. Przedsiębiorca ma obowiązek doliczyć podatek VAT podczas sprzedaży samochodu dostawczego, który był wykorzystywany tylko i wyłącznie w firmie i VAT został odliczony podczas jego zakupu. Jeśli przedsiębiorca zakupił używany samochód dostawczy i dostał fakturę nie zawierającą podatku VAT, może odliczyć 25% wartości pojazdu jako amortyzację. W przypadku pojazdu wykorzystywanego tylko i wyłącznie do celów firmowych, trzeba odliczyć najpierw VAT, a suma, która pozostanie, będzie zaksięgowana jako aktywa w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorca, który korzysta z samochodu dostawczego wykorzystywanego wyłącznie w celach służbowych lub mieszanych (służbowych i prywatnych), ma prawo do odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z eksploatacją pojazdu, takich jak benzyna, olej napędowy, przejazd przez most czy serwis samochodu. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zaksięguje rachunku za gaz, traci możliwość odliczenia podatku VAT, ale może skorzystać z alternatywnej metody, czyli odliczenia stałej kwoty za koszt przejechanego kilometra, której wysokość zależy od liczby przejechanych kilometrów w danym roku. W przypadku leasingu samochodu dostawczego, przedsiębiorca ma prawo odliczyć 100% podatku VAT, jeśli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych, a w przypadku korzystania z samochodu zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, może odliczyć tylko jedną trzecią podatku VAT.