Co można odliczyć, posiadając w firmie samochód dostawczy w Danii?

Przedsiębiorca, który posiada w swojej duńskiej firmie samochód dostawczy, ma prawo do odliczeń, które uzależnione są od tego, czy samochód służy zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, czy samochód podlega leasingowy, czy też został zakupiony, czy jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do transportu towarów dla firmy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z samochodu dostawczego zarówno prywatnie, jak i służbowo nie ma prawa do odliczenia VAT-u od zakupu, gdyż użytkowanie pojazdu do celów prywatnych uniemożliwia odliczenia tego podatku. Jeśli samochód dostawczy został zakupiony do celów tylko firmowych albo zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to pełna kwota zakupu pojazdu zostanie zaksięgowana jako aktywa, a od tej kwoty naliczane jest odliczenie podatku. Natomiast jeśli samochód dostawczy zakupiony był wyłącznie do celów firmowych, to przedsiębiorca może podczas sporządzania raportu rocznego można odliczyć 25% wartości pojazdu jako koszt:
• pierwszy rok amortyzujemy 25% sumy zakupu,
• drugi rok 25% pozostałej kwoty po amortyzacji w pierwszych latach,
• w trzecim roku również 25% pozostałej kwoty po amortyzacji dokonanej w drugim roku i tak dalej, aż do amortyzacji wszystkiego.

W przypadku zakupu samochód dostawczego przeznaczonego do celów służbowych i prywatnych, należy odliczyć 25% wartości samochodu jako amortyzację, po czym naliczyć częściowe odliczenie od podatku w zależności od tego, jak często samochód dostawczy jest wykorzystywany służbowo (np. w przypadku samochodu dostawczego wykorzystywanego prywatnie w 50%, trzeba w pierwszej kolejności naliczyć 25% amortyzację, a 50% tej sumy będzie odliczeniem podatku od wartości pojazdu).

W przypadku samochodu dostawczego używanego tylko i wyłącznie do celów firmowych, przedsiębiorca podczas jego zakupu otrzyma fakturę – z lub bez podatku VAT. Faktura bez podatku VAT wystawiana jest zazwyczaj przy zakupie od osoby prywatnej używanego samochodu dostawczego, w takim wypadku nie ma możliwości odliczenia tego podatku. Natomiast faktura z podatkiem VAT wystawiana jest przy zakupie nowego samochodu dostawczego, co daje możliwość odliczenia tego podatku w całości, jeśli zakupiony samochód wykorzystywany jest w tylko w firmie. W momencie sprzedaży samochodu dostawczego, użytkowanego zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, nie trzeba doliczać podatku VAT, gdyż podczas zakupu też nie był doliczony, a co za tym idzie, przedsiębiorca, który był stratny na sprzedaży samochodu, otrzyma odliczenie od podatku, bądź będzie opodatkowany od zysku ze sprzedaży. Przedsiębiorca ma obowiązek podczas sprzedaży samochodu dostawczego, wykorzystywanego tylko w firmie, doliczyć podatek VAT, jeśli podczas jego zakupu VAT został odliczony (VAT-u nie trzeba doliczać podczas sprzedaży, jeśli samochód dostawczy wykorzystywany był do celów prywatnych i firmowych). W przypadku podatku, przedsiębiorca, który zakupił używany samochód dostawczy i dostał fakturę nie zawierającą podatku VAT, może odliczyć 25% wartości pojazdu jako amortyzacja. Natomiast w przypadku pojazdu wykorzystywanego tylko i wyłącznie do celów firmowych, trzeba odliczyć w pierwszej kolejności VAT a suma, która pozostanie będzie zaksięgowana w przedsiębiorstwie jako aktywa.

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT od kosztów bieżących związanych z eksploatacją pojazdu, takich jak benzyna, olej napędowy, przejazd przez most czy serwis samochodu zarówno w przypadku, gdy użytkuje go tylko i wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, jak i dla celów mieszanych – prywatnych i służbowych. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zaksięguje rachunku za gaz, to niestety traci możliwość na odliczenie podatku VAT, ale może wybrać inną metodę obejmującą stosowanie stałej kwoty za koszt przejechanego kilometra. W takim wypadku, należy ściągnąć na telefon specjalną aplikację do śledzenia ilości przejechanych kilometrów. W aplikacji można wybrać, czy jest to podróż prywatna, czy służbowa. Pod koniec każdego miesiąca otrzymuje się dokładny raport, który posłuży jako dokument, który zostanie zaksięgowany. Kwota podlegająca odliczeniu w roku 2018 wynosiła 3,54 DKK za kilometr za pierwsze 20 000 kilometrów przejechanych każdego roku. Po przekroczeniu 20 000 kilometrów, kwota spadała do 1,94 DKK za kilometr, natomiast 3,54 DKK za kilometr obejmuje wszystko poza przejazdem przez most, parkowaniem czy korzystaniem z promu. Można dodać takie dodatkowe koszty jak prom, przejazd przez most czy parking, do odliczenia podatku dochodowego, ale w tym celu należy przechowywać wszystkie rachunki potwierdzające dany koszt.

W przypadku leasingu samochodu dostawczego, przedsiębiorca ma prawo odliczyć sto procent podatku VAT, jeśli korzysta z pojazdu tylko i wyłącznie w celach służbowych (jeśli korzysta w celach zarówno służbowych, jak i prywatnych, może odliczyć wyłącznie jedną trzecią podatku VAT).