CENA UTWORZENIA NOWEJ SPÓŁKI APS

CENA

Należy uiścić opłatę w wysokości 670 DKK bez VAT na rzecz rządu.

Ponadto, należy uiścić opłatę na rzecz prawnika w wysokości 1.295 DKK + VAT.

Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w utworzeniu nowej spółki ApS przez specjalistyczną firmę, za co pobierana jest opłata w wysokości około 3.000 DKK.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZOSTAJE PRZENIESIONY DO SPÓŁKI PO ZAREJESTROWANIU

Przed rejestracją nowej spółki ApS, wymagany kapitał założycielski w wysokości 40 000 DKK jest przekazywany na konto bankowe prawnika w celu weryfikacji. Prawnik odliczy swoje honorarium w wysokości 1 295 DKK + VAT oraz opłatę dla rządu w wysokości 670 DKK od początkowego kapitału własnego. Pozostała kwota 37 711,25 DKK zostanie przelana na nowe konto bankowe firmy po założeniu konta bankowego firmy. Konto bankowe musi należeć do nowego ApS.

MOŻESZ WYDAĆ KAPITAŁ WŁASNY NA KOSZTY FIRMY

Po dokonaniu rejestracji nowej spółki, można rozpocząć korzystanie z kapitału własnego do prowadzenia działalności. Pieniądze mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów, a nie muszą być przechowywane na rachunku bankowym po zakończeniu rejestracji. Jednakże, istnieją zasady, których należy przestrzegać, jeśli chodzi o ponoszenie kosztów. Koszty te muszą być faktycznymi kosztami firmy, a właściciele nie mogą wypłacać pieniędzy z konta firmowego na swoją rzecz, chyba że otrzymają zwrot kosztów poniesionych przez firmę, wtedy otrzymują pensję lub dywidendę.