Cena utworzenia nowej spółki ApS

CENA £

Opłata uiszczana na rzecz rządu: 670 DKK (bez VAT)

Opłata uiszczana na rzecz prawnika: 1.295 DKK + VAT

Opłata za pomoc w utworzeniu nowej spółki ApS przez specjalistyczną firmę: ok. 3.000 DK

KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZOSTAJE PRZENIESIONY DO SPÓŁKI PO ZAREJESTROWANIU

Wymagany kapitał założycielski dla ApS w wysokości 40 000 DKK jest przekazywany na konto bankowe prawnika w celu weryfikacji przed rejestracją. Prawnik odliczy swoje honorarium (1 295 DKK + VAT) oraz honorarium dla rządu (670 DKK) od początkowego kapitału własnego. Pozostała kwota 37.711,25 DKK zostanie przelana na nowe konto bankowe firmy po otwarciu nowego konta bankowego firmy. Konto bankowe musi należeć do nowego ApS.

MOŻESZ WYDAĆ KAPITAŁ WŁASNY NA KOSZTY FIRMY

Możesz wtedy zacząć wykorzystywać kapitał własny do prowadzenia działalności. Pieniądze można wykorzystać na opłacenie kosztów i nie muszą być przechowywane na rachunku bankowym po zakończeniu rejestracji firmy. Istnieją jednak zasady których należy przestrzegać, jeśli chodzi o koszty które można ponieść. Muszą to być faktyczne koszty firmy – a właścicielom nie wolno wypłacać pieniędzy z konta firmowego dla siebie – chyba że otrzymają zwrot kosztów firmy które zapłacili, wtedy otrzymują pensję lub dywidendę.